Zavarivanje

Zavarivanje, kao proizvodna metoda, pored još nekolicine drugih, našoj fabrici je osnov za proizvodnju. Može se reći da je glavna delatnost unutar organizacije proizvodnog ciklusa. U našoj fabrici nudimo uslužno zavarivanje, a izdvojili bismo najčešće tražene postupke:

1. Zavarivanje TIG postupkom

Ovim postupkom zavarivanja možemo vršiti spajanje raznovrsnih materijala, a prvenstveno inox-a, crnih čeličnih materijala, aluminijuma i sl. U ponudi su ručno zavarivanje, koje se može izvesti i na terenu, a takođe i mašinsko zavarivanje na automatima i pozicionerima koji su stacionirani u samoj fabrici.

2. Zavarivanje MIG/MAG postupkom

MIG/MAG postupak spada u najčešći traženi postupak zavarivanja. Ovim postupkom možemo vršiti spajanje raznovrsnih materijala, a prvenstveno inox-a, crnih čeličnih materijala, aluminijuma i sl. U ponudi su ručno zavarivanje, koje se može izvesti i na terenu. Pored ručnog nudimo i mašinsko zavarivanje na automatima i pozicionerima koji su stacionirani u samoj fabrici.