Limarsko-bravarske usluge

Unutar naše radne organizacije nalazi se sektor koji se isključivo bavi uslužnim delatnostima vezanim za posebne zahteve kupaca, koji uz kompletnu tehničku podršku nudi širok spektar usluga. Uglavnom su to potrebe koje počinju od raznovrsnih manjih bravarskim i limarskih zahvata, pa sve do velikih projekata kojima je neophodna kompletna podrška inženjera i stručnih timova.

Kao posebne operacije nudimo sledeće:

Savijanje lima na segmentnoj apkant presi

Uslužno savijanje svih vrsta limova debljine do 5mm i 2000mm dužine, uz kompletnu uslugu pripreme i obrade materijala. 

Savijanje lima na segmentnoj apkant presi

U mogućnosti smo da ponudimo savijanje-rolovanje lima širine do 2000mm i debljine do 10mm. Takođe, nudimo savijanje cevi I profila na trovaljku počev od 12mm pa do 50mm prečnika, kao I savijanje lukova I radijusa na cevima manjih prečnika.

Sečenje lima na ravnim i kružnim makazama

Unutar naše radne organizacije nalazi se sektor koji se isključivo bavi uslužnim delatnostima vezanim za posebne zahteve kupaca, koji uz kompletnu tehničku podršku nudi širok spektar usluga. Uglavnom su to potrebe koje počinju od raznovrsnih manjih bravarskim i limarskih zahvata, pa sve do velikih projekata kojima je neophodna kompletna podrška inženjera i stručnih timova.