+
Godina na tržištu
+
Zadovoljnih korisnika
Uspešno završenih većih projekata
+
Ukupno stalno zaposlenih

NAŠE USLUGE

Pored proizvodnog programa preduzeće nudi i širok spektar specifičnih usluga na tržištu. Pogledajte šta smo sve spremili za vas i pokrenite projekat sa partnerom od poverenja.

Zašto izabrati baš nas?

KVALITET PRE SVEGA

Izborom I stvaranjem svojih kadrova uz korišćenje najkvalitetnijih materijala, sa savremenom opremom i vrhunskom tehnologijom postižemo najbolje rezultate uz koje dajemo dugoročne garancije!

ROKOVI

Veoma važni segment našeg poslovanja je rok isporuke. Pored standardnih proizvoda koji su gotovo uvek dostupni kupcima, nastojimo da ponudimo što racionalnije rokove izrade i isporuke uz logističku podršku.

POVOLJNE CENE

Postignutim vrhunskim kvalitetom proizvoda i usluga nastojimo da kupcu budemo dostupni i u finansijskom delu.

GARANCIJE

Poštovanje garantnih rokova i hitne intervencije servisnih službi, kao i podrška kupcima, su elementi po kojima nas već prepoznaju.

KONSTANTNO UNAPREĐENJE

Kako bismo išli u korak sa tržištem, naši inženjeri konstantno rade na inovacijama naših proizvoda i poboljšanju procesa radi isporuke naših proizvoda.

OPERATIVNA IZVRSNOST

Preduzeće Inox-prerada d.o.o. obezbeđuje izvrsnu uslugu kroz timski rad, odgovornost i inovativnost koji se reflektuju kroz naše proizvode.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Grejač – usled pregorevanja grejača u garantnom ili vangarantnom roku potrebno je izvršiti zamenu.

Pregorevanje električnog grejača na samom početku eksploatacije, uglavnom govori da je bojler loše instaliran.

U najčešćim slučajevima bojler ostane bez vode ili je uključen bez vode, grejač radi “na suvom” određeno vreme i pregoreva. Ovakav problem se često dešava kod bojlera DOM 10NM pri nestručnom povezivanju.

Kad električni grejač pregori, signalna lampa ne sija, u glavnom.

Pri pregorevanju električnog grejača, mora da izbije kućna električna sklopka ili osigurač, na ispravnim električnim instalacijama.

Preporuke proizvođača bojlera i sigurnosnih ventila

 

Sigurnosni ventil 9 Bar-a – kapanje, curenje, pištanje, lupkanje, brujanje.
Radni pritisak bojlera iznosi 6bar-a, a najmanje povećanje pritiska prilokom zagrevanja će prouzorkovati curenje ventila, što govori o njegovom pravilnom funkcionisanju.

Curenje/kapanje na ventilu – normalna pojava zbog većeg pritiska u instalaciji. Na ovaj način, bojler se oslobađa većeg pritiska od propisanog, koji u ekstremnim slučajevima može dovesti i do pucanja ili deformacije kazana. Ako je radni pritisak mnogo veći i od 6 bara, curenje ventila će početi i bez zagrevanja.

Pištanje, lupkanje, šuštanje ventila – prilikom loše montaže pri ugradnje ventila, verovatno je došlo do deformacije pregrade ili membrane ventila, takođe, deformaciju je možda izazvala velike količine kudelje ili teflon-trake, pri čemu je ulaz vode otežan, i svojim protokom stvara specifičan zvuk.

Moguć problem sa kamencem, regulacionim termostatom, sigurnosnim ventilom, ili retko u hladnim prostorijama, sa izolacijom.

Kamenac se zagrevanjem vode izdvaja i vremenom taloži u kazanu bojlera. Vremenom smanjuje zapreminu i utiče na kvalitetan rad bojlera. Cesto prouzrokuje i kvar na električnom grejaču bojlera.

Regulacioni termostat (greje do 77ºC)- ako je neispravan, loše baždaren moguće ja da isključuje pre vremena i ne dostiže traženu temperaturu -potrebna zamena istog.

Sigurnosni ventil – loša ugrdnja ili ako je neispravan, dolazi do vraćanja vode iz bojlera u vodovodnu liniju, čime se stvara gubitak tople vode. Bojler radi neprestalno greje vodu, koja se vraća u sistem i javlja se problem sa nedovoljnom količinom tople vode jer se stvara njen gubitak -potrebna zamena.

Izolacija – mineralna vuna- u veoma retkim slučajevima loše postavljena izolacija oko kazana, može stvoriti gubitak temperature-brzo hlađenje vode. To se najčešće primećuje u hladnim kupatilima ili hladnim prostorijama. Dokaz o lošoj izolaciji je veoma topla oplata-kućište bojlera, dok bojler radi.

Pre nego što pozovete servisnu službu, proveriti da li je curenje poreklom sa kazana bojlera, ili što je veća mogućnost, da curenje nastaje od električnog grejača, njegovih zaptivača ili zaptivki/dihtunga na elipsastoj prirubnici.

Kod bojlera DOM10 najčešće curenje se javlja na spojevima reducira sa priključka R½’’ na R3/8’’, pa voda kroz kućište bojlera i curi, tako da izgleda da curi sam bojler.

Dok bojler DOM 10 greje, tj. dok električni grejač radi, ovo je normalna pojava na koju ne treba obraćati pažnju. Prilikom zagrevanja se stvara ekspanzija i višak vode se eliminiše kroz otvoreni sistem, na slavini.