KOMBINOVANI, SAMOSTOJEĆI ELEKTRIČNI BOJLERI

Bojleri većih zapremina: 150l , 200l , 300l , 400l , 500l , 750l i 1000l .

U proizvodnom programu su bojleri navedenih zapremina namenjeni za profesionalnu upotrebu i upotrebu u većim sistemima, kao centralni bojleri za veći broj točionih mesta i  veliku potrošnju vode.  Voda se može zagrevati, kako električnim grejačima, tako i u kombinaciji sa   alternativnim sistemima grejanja kao npr. solarni sistem, kotlovski sistem, sistema toplotnih pumpi i dr.

U ponudi su:

  • bojleri samo sa električnim grejačima
  • kombinovani bojleri sa električnim grejačima i jednim izmenjivačem toplote – toplovodnim grejačem
  • kombinovani sa električnim grejačima i dva izmenjivača toplote- toplovodna grejača

Svi bojleri su opremljeni potrebnom automatikom za regulaciju i  kontrolu rada elektro grejača.

Kazan i oplata-kućište bojlera su  izrađeni  od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika – INOX-a. Izmenjivač toplote-toplovodni grejač, izrađen je, takođe,  od prohromske cevi i zajedno sa kazanom čini jednu kompaktnu celinu,  koja Vam garantuje kvalitetno, brzo i ekonomično zagrevanje vode.  Izolacija ogućava dugotrajno korišćenje  tople vode i bez velikih gubitaka toplote, a sve u korist  ekonomičnog rada.

Zbog svoje konstrukcije i izbora materijala od kojeg su načinjeni, najveći broj bojlera se prodaje kupcima u koji ih ugrađuju i koriste u  proizvodnim pogonima prehrambene industrije, jer podležu zahtevima koje definiše HACCP standard.

Pored navedenih varijanti, u ponudi su bojleri koji se mogu izraditi po specijalnim zahtevima kupca, ispunjavajući sve zahteve koje standardnim bojlerima nisu predviđeni, kao npr. gabaritne dimenzije bojlera, veća snaga elektro grejača, veća površina izmenjivača toplote, željena strana priključaka, željeni raspored priključaka, i sl.

samostojeci-Dom-bojler
Samostojeci_bojler_presek
Tip DOM150 DOM200 DOM250 DOM300 DOM400 DOM500 DOM750 DOM1000
D/d (mm) 500/400 550/450 550/450 600/500 700/600 700/600 900/790 955/860
Hmax (mm) 1400 1570 1800 1800 1800 1950 1850 2200
A (mm) 680 720 720 770 870 870 1070 1120
Snaga elektro grejača (KW) 4,5 4,5 4,5 5,4 6,3 6,3 6,3 6,3
Površina izmenjivača toplote (m2) Izmenjivač1 0,45 0,66 0,75 0,75 1 1 1,5 1,5
Izmenjivač2 0,45 0,66 0,75 0,75 1 1 1,5 1,5
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R1/2’’ R1/2’’ R3/4’’ R3/4’’ R3/4’’ R3/4’’ R3/4’’ R3/4’’
SASTAVNI DELOVI BOJLERA
1 Zaštitna Mg anoda ¾”
2 Kućište bojlera
3 Priključak za izlaz tople vode R3/4”
4 Priključak za recirkulaciju vode R3/4”
5 Priključak za ulaz hladne vode R3/4”
6 Revizioni priključak-ispust  3/4”
7 Postolje-noga bojlera
8 Električni grejači
9 Temperaturne sonde bojlera
10 Termoizolacija
11 Kontrolna tabla
Izmenjivač Bojleri se izrađuju bez izmenjivača / sa jednim izmenjivačem toplote / sa dva izmenjivača toplote
samostojeci-Dom-bojler
Tip DOM150
D/d (mm) 500/400
Hmax (mm) 1400
A (mm) 680
Snaga elektro grejača (KW) 4,5
Izmenjivač1 (P u m2) 0,45
Izmenjivač2 (P u m2) 0,45
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R1/2’’
Tip DOM200
D/d (mm) 550/450
Hmax (mm) 1570
A (mm) 720
Snaga elektro grejača (KW) 4,5
Izmenjivač1 (P u m2) 0,66
Izmenjivač2 (P u m2) 0,66
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R1/2’’
Tip DOM250
D/d (mm) 550/450
Hmax (mm) 1500
A (mm) 720
Snaga elektro grejača (KW) 4,5
Izmenjivač1 (P u m2) 0,75
Izmenjivač2 (P u m2) 0,75
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R3/4’’
Tip DOM300
D/d (mm) 600/500
Hmax (mm) 1800
A (mm) 770
Snaga elektro grejača (KW) 5,4
Izmenjivač1 (P u m2) 0,75
Izmenjivač2 (P u m2) 0,75
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R3/4’’
Tip DOM400
D/d (mm) 700/600
Hmax (mm) 1800
A (mm) 870
Snaga elektro grejača (KW) 6,3
Izmenjivač1 (P u m2) 1
Izmenjivač2 (P u m2) 1
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R3/4’’
Tip DOM500
D/d (mm) 700/600
Hmax (mm) 1950
A (mm) 870
Snaga elektro grejača (KW) 6,3
Izmenjivač1 (P u m2) 1
Izmenjivač2 (P u m2) 1
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R3/4’’
Tip DOM750
D/d (mm) 900/790
Hmax (mm) 1850
A (mm) 1070
Snaga elektro grejača (KW) 6,3
Izmenjivač1 (P u m2) 1,5
Izmenjivač2 (P u m2) 1,5
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R3/4’’
Tip DOM1000
D/d (mm) 955/860
Hmax (mm) 2200
A (mm) 1120
Snaga elektro grejača (KW) 6,3
Izmenjivač1 (P u m2) 1,5
Izmenjivač2 (P u m2) 1,5
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col) R3/4’’
SASTAVNI DELOVI BOJLERA
1 Zaštitna Mg anoda ¾”
2 Kućište bojlera
3 Priključak za izlaz tople vode R3/4”
4 Priključak za recirkulaciju vode R3/4”
5 Priključak za ulaz hladne vode R3/4”
6 Revizioni priključak-ispust  3/4”
7 Postolje-noga bojlera
8 Električni grejači
9 Temperaturne sonde bojlera
10 Termoizolacija
11 Kontrolna tabla
Izmenjivač Bojleri se izrađuju bez izmenjivača / sa jednim izmenjivačem toplote / sa dva izmenjivača toplote