KOMBINOVANI ELEKTRIČNI AKUMULACIONI GREJAČI VODE – BOJLERI

Bojleri sa toplovodnim grejačem, odnosno sa izmenjivačem toplote.

Ova vrsta bojlera je nastala iz osnovnog električnog modela DOM 50,80,100,120 u kojima je dodatno ugrađen spiralni izmenjivač toplote, koji se može povezati sa alternativnim sistemom grejanja npr. solarni ili kotlovski sistem, koji pruža mogućnost zagrevanja vode, pre svega u u letnjem periodu ili grejnoj sezoni, čime se vrši ušteda električne energije ili dobija na brže zagrevanja. Kazan bojlera je izrađen  od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika – INOX-a. Izmenjivač toplote-toplovodni grejač, izrađen je, takođe,  odpr ohromske cevi i zajedno sa kazanom čini jednu kompaktnu celinu koja Vam garantuje kvalitetno, brzo i ekonomično zagrevanje vode.  Izolacija ogućava dugotrajno korišćenje  tople vode i bez velikih gubitaka toplote, a sve u korist  ekonomičnog rada.

kombinovani-dom-bojleri
kombinovani-dom-bojleri-koso
Tip: DOM 50TG DOM 80TG DOM 100TG DOM 120TG
Zapremina: 50 l 80 l 100 l 120 l
Masa praznog bojlera: 15,5 kg 18,0 kg 22,5 kg 30,0 kg
Snaga grejača: 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W
Napon: 230V+5-10% 230V+5-10% 230V+5-10% 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,8 MPa 0,8 MPa 0,8 MPa 0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 115 min 185 min 230 min 275 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 90 l 135 l 175 l 200 l
Površina toplotnog izmenjivača: 0,25 m² 0,33 m² 0,33 m² 0,45 m²
Tehnički crtež TG
Tehnički crtež TG
Dim./TIP DOM 50TG DOM 80TG DOM 100TG DOM 120TG
A[mm] 550 850 1030 1130
B[mm] 180 180 180 180
C[mm] 225 390 590 705
D[mm] 185 250 250 380
kombinovani-dom-bojleri
Tip: DOM 50 TG
Zapremina: 50 l
Masa praznog bojlera: 18 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 115 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 90 l
Površina toplotnog izmenjivača: 0,25 m²
Tip: DOM 80 TG
Zapremina: 80 l
Masa praznog bojlera: 22,5 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 185 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 135 l
Površina toplotnog izmenjivača: 0,33 m²
Tip: DOM 100 TG
Zapremina: 100 l
Masa praznog bojlera: 26 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 230 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 175 l
Površina toplotnog izmenjivača: 0,33 m²
Tip: DOM 120 TG
Zapremina: 100 l
Masa praznog bojlera: 26 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 230 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 175 l
Tehnički crtež TG
Tehnički crtež TG
Dim./TIP DOM 50TG DOM 80TG
A[mm] 550 850
B[mm] 180 180
C[mm] 225 390
D[mm] 185 250
Dim./TIP DOM 100TG DOM 120TG
A[mm] 1030 1130
B[mm] 180 180
C[mm] 590 705
D[mm] 250 380