IZMENJIVAČI TOPLOTE

U ponudi su  procesni izmenjivači toplote od inox-a u  raznim dimenzijama i oblicima.

  1. Spiralni cevni izmenjivači toplote prečnika cevi 18, 20, 22, 25, 34, 43, 48, 52 i 61 mm
  2. Procesni dobošasti izmenjivači toplote u oblicima – I cevni i U cevni

Spiralni izmenjivači toplote su najčešće traženi proizvod iz ove grupe. Izrađuju se u standardnim oblicima kao i po ličnom zahtevu kupca. Služe za prenos toplote sa jednog na drugi sistem,  kako u privredi  tako i u domaćinstvima. S obzirom na svoju konstrukciju i svojstva materijala široku primenu imaju u prehrambenoj industriji za razmenu toplote u proizvodnji vina, piva, preradi mleka, meda, zagrevanju i hlađenju vode  i sl. kao i održavanju toplote u bazenima i raznim zatvorenim i otvorenim  sistemima, sudovima pod pritiskom i rezervoarima.

20150721_100228

Procesni dobošasti izmenjivači toplote svoju primnu najčešće nalaze u industriji, gde se koriste u raznim procesnim sistemima za grejanje i hlađenje. Pored industrijskih namena najčešća primena ovih proizvoda je u zagrevanju bazena u kombinaciji solarnih i kotlovskih stema.