ELEKTRIČNI BOJLERI DOM

Malolitražni prelivni Bojleri DOM10 su namenjeni za upotrebu u otvorenim sistemima za rad bez pritiska, na niskopritisnim baterijama i za samo jedno točeno mesto. Bojler je izrađen u skladu sa svim važećim evropskim i svetskim standardima i u potpunosti obezbeđuje sigurno i lako korišćenje ovog proizvoda. Kazan bojlera je proizveden od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika-inox-a, tako da je u svakom trenutku obezbeđena fiziološki ispravna voda. Toplotna izolacija bojlera je od ekspandiranog polistirena ( nezapaljivog stiropora), čime je omogućeno da topla voda duže ostane u zagrejanom stanju.
Spoljna obloga bojlera je izrađena od visoko kvalitetne plastične mase ABS (acrylonitrile butadiene styrene) koja omogućava savremeni dizajn, laku montažu i čvrstinu celog sklopa. Električne komponente koje se ugrađuju u bojlere su proizvodi renomiranih evropskih proizvođača.
Bojleri DOM10 se proizvode u dve varijante, za ugradnju iznad i ispod točionog mesta, pod nazivom DOM10VM –visokomontažni i DOM10NM-niskomontažni.

Visokomontažni

Tip: DOM 10 VM
Model: VISOKOMONTAŽNI
Zapremina 10 l
Materijal: INOX
Masa: 4.650,00
Snaga grejača: 1500 W
Napon: 230 V+5-10%
Radni pritisak: 0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C: 25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C: ~17 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu: R ½”
DOM10-visokomontazni
Tehnički crtež
DOM10-visokomontazni
Tehnički crtež
Tip: DOM 10 VM
Model: VISOKOMONTAŽNI
Zapremina 10 l
Materijal: INOX
Masa: 4.650,00
Snaga grejača: 1500 W
Napon: 230 V+5-10%
Radni pritisak: 0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C: 25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C: ~17 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu: R ½”

Niskomontažni

Tip: DOM 10 VM
Model: NISKOMONTAŽNI
Zapremina 10 l
Materijal: INOX
Masa: 4.650,00
Snaga grejača: 1500 W
Napon: 230 V+5-10%
Radni pritisak: 0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C: 25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C: ~16 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu: R ½”
DOM10-niskomontazni
DOM10-niskomontazni
Tip: DOM 10 VM
Model: NISKOMONTAŽNI
Zapremina 10 l
Materijal: INOX
Masa: 4.650,00
Snaga grejača: 1500 W
Napon: 230 V+5-10%
Radni pritisak: 0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C: 25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C: ~16 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu: R ½”