ELEKTRIČNI AKUMULACIONI GREJAČI VODE – BOJLERI

Standardni vertikalni bojleri za kupatila i druge namene , u zapremini od 30, 50, 80, 100 i 120 litara i predviđeni za rad pod pritiskom od 0,6 MPa (6 bar-a). Kazan bojlera je izrađen od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika – INOX-a, koji obezbeđuju lako i kvalitetno snabdevanje fiziološki ispravnom zagrejanom vodom. Izolacija omogućava dugotrajno korišćenje tople vode i bez velikih gubitaka toplote, čime se dobija na uštedi električne energije.

Lepog dizajna i pored osnovne   namene može predstavljati i ukras u Vašem kupatilu.

el-akumlacioni-dom-bojleri
Tip: DOM 30 DOM 50 DOM 80 DOM 100 DOM 120
Zapremina: 30 l 50 l 80 l 100 l 120 l
Masa praznog bojlera: 15,5 kg 18,0 kg 22,5 kg 26,0 kg 30,0 kg
Snaga grejača: 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W 2000 W
Napon: 230V+5-10% 230V+5-10% 230V+5-10% 230V+5-10% 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 70 min 115 min 185min 230 min 275 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 50 l 90 l 135 l 175 l 200 l
Tehnički crtež
Tehnički crtež
Dim./TIP DOM 30 DOM  50 DOM 80 DOM 100 DOM 120
A[mm] 440 630 850 1030 1130
B[mm] 180 180 180 180 180
C[mm] Jedan nosač 225 390 590 705
2-dom-bojleri
Tip: DOM 30
Zapremina: 30 l
Masa praznog bojlera: 15,5 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 70 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 50 l
Tip: DOM 50
Zapremina: 50 l
Masa praznog bojlera: 18 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 115 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 90 l
Tip: DOM 80
Zapremina: 80 l
Masa praznog bojlera: 22,5 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 185 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 135 l
Tip: DOM 100
Zapremina: 100 l
Masa praznog bojlera: 26 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 230 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 175 l
Tip: DOM 120
Zapremina: 120 l
Masa praznog bojlera: 30 kg
Snaga grejača: 2000 W
Napon: 230V+5-10%
Radni pritisak: 0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃: 275 min
Količina izmešane vode na 40 ℃: 200 l
Tehnički crtež
Dim. / Tip DOM30
A [mm] 440
B [mm] 180
C [mm] Jedan nosač
Dim. / Tip DOM50
A [mm] 630
B [mm] 180
C [mm] 225
Dim. / Tip DOM80
A [mm] 850
B [mm] 180
C [mm] 390
Dim. / Tip DOM100
A [mm] 1030
B [mm] 180
C [mm] 590
Dim. / Tip DOM120
A [mm] 1130
B [mm] 180
C [mm] 705