ELEKTRIČNI BOJLERI DOM

Malolitražni prelivni Bojleri DOM10 su namenjeni za upotrebu u otvorenim sistemima za rad bez pritiska, na niskopritisnim baterijama i za samo jedno točeno mesto. Bojler je izrađen u skladu sa svim važećim evropskim i svetskim standardima i u potpunosti obezbeđuje sigurno i lako korišćenje ovog proizvoda. Kazan bojlera je proizveden od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika-inox-a, tako da je u svakom trenutku obezbeđena fiziološki ispravna voda. Toplotna izolacija bojlera je od ekspandiranog polistirena ( nezapaljivog stiropora), čime je omogućeno da topla voda duže ostane u zagrejanom stanju.
Spoljna obloga bojlera je izrađena od visoko kvalitetne plastične mase ABS (acrylonitrile butadiene styrene) koja omogućava savremeni dizajn, laku montažu i čvrstinu celog sklopa. Električne komponente koje se ugrađuju u bojlere su proizvodi renomiranih evropskih proizvođača.
Bojleri DOM10 se proizvode u dve varijante, za ugradnju iznad i ispod točionog mesta, pod nazivom DOM10VM –visokomontažni i DOM10NM-niskomontažni.

Visokomontažni

Tip:DOM 10 VM
Model:VISOKOMONTAŽNI
Zapremina10 l
Materijal:INOX
Masa:4.650,00
Snaga grejača:1500 W
Napon:230 V+5-10%
Radni pritisak:0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C:25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C:~17 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu:R ½”
DOM10-visokomontazni
Tehnički crtež
DOM10-visokomontazni
Tehnički crtež
Tip:DOM 10 VM
Model:VISOKOMONTAŽNI
Zapremina10 l
Materijal:INOX
Masa:4.650,00
Snaga grejača:1500 W
Napon:230 V+5-10%
Radni pritisak:0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C:25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C:~17 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu:R ½”

Niskomontažni

Tip:DOM 10 VM
Model:NISKOMONTAŽNI
Zapremina10 l
Materijal:INOX
Masa:4.650,00
Snaga grejača:1500 W
Napon:230 V+5-10%
Radni pritisak:0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C:25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C:~16 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu:R ½”
DOM10-niskomontazni
DOM10-niskomontazni
Tip:DOM 10 VM
Model:NISKOMONTAŽNI
Zapremina10 l
Materijal:INOX
Masa:4.650,00
Snaga grejača:1500 W
Napon:230 V+5-10%
Radni pritisak:0 Pa (bar)
Vreme zagrevanja vode od 15 do 74 C:25 min
Količina izmešane vode na oko 40 C:~16 l
Dimenzija priključka na vodovodnu mrežu:R ½”