KOMBINOVANI, SAMOSTOJEĆI ELEKTRIČNI BOJLERI

Bojleri većih zapremina: 150l , 200l , 300l , 400l , 500l , 750l i 1000l .

U proizvodnom programu su bojleri navedenih zapremina namenjeni za profesionalnu upotrebu i upotrebu u većim sistemima, kao centralni bojleri za veći broj točionih mesta i  veliku potrošnju vode.  Voda se može zagrevati, kako električnim grejačima, tako i u kombinaciji sa   alternativnim sistemima grejanja kao npr. solarni sistem, kotlovski sistem, sistema toplotnih pumpi i dr.

U ponudi su:

  • bojleri samo sa električnim grejačima
  • kombinovani bojleri sa električnim grejačima i jednim izmenjivačem toplote – toplovodnim grejačem
  • kombinovani sa električnim grejačima i dva izmenjivača toplote- toplovodna grejača

Svi bojleri su opremljeni potrebnom automatikom za regulaciju i  kontrolu rada elektro grejača.

Kazan i oplata-kućište bojlera su  izrađeni  od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika – INOX-a. Izmenjivač toplote-toplovodni grejač, izrađen je, takođe,  od prohromske cevi i zajedno sa kazanom čini jednu kompaktnu celinu,  koja Vam garantuje kvalitetno, brzo i ekonomično zagrevanje vode.  Izolacija ogućava dugotrajno korišćenje  tople vode i bez velikih gubitaka toplote, a sve u korist  ekonomičnog rada.

Zbog svoje konstrukcije i izbora materijala od kojeg su načinjeni, najveći broj bojlera se prodaje kupcima u koji ih ugrađuju i koriste u  proizvodnim pogonima prehrambene industrije, jer podležu zahtevima koje definiše HACCP standard.

Pored navedenih varijanti, u ponudi su bojleri koji se mogu izraditi po specijalnim zahtevima kupca, ispunjavajući sve zahteve koje standardnim bojlerima nisu predviđeni, kao npr. gabaritne dimenzije bojlera, veća snaga elektro grejača, veća površina izmenjivača toplote, željena strana priključaka, željeni raspored priključaka, i sl.

samostojeci-Dom-bojler
Samostojeci_bojler_presek
TipDOM150DOM200DOM250DOM300DOM400DOM500DOM750DOM1000
D/d (mm)500/400550/450550/450600/500700/600700/600900/790955/860
Hmax (mm)14001570180018001800195018502200
A (mm)68072072077087087010701120
Snaga elektro grejača (KW)4,54,54,55,46,36,36,36,3
Površina izmenjivača toplote (m2)Izmenjivač10,450,660,750,75111,51,5
Izmenjivač20,450,660,750,75111,51,5
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R1/2’’R1/2’’R3/4’’R3/4’’R3/4’’R3/4’’R3/4’’R3/4’’
SASTAVNI DELOVI BOJLERA
1Zaštitna Mg anoda ¾”
2Kućište bojlera
3Priključak za izlaz tople vode R3/4”
4Priključak za recirkulaciju vode R3/4”
5Priključak za ulaz hladne vode R3/4”
6Revizioni priključak-ispust  3/4”
7Postolje-noga bojlera
8Električni grejači
9Temperaturne sonde bojlera
10Termoizolacija
11Kontrolna tabla
IzmenjivačBojleri se izrađuju bez izmenjivača / sa jednim izmenjivačem toplote / sa dva izmenjivača toplote
samostojeci-Dom-bojler
TipDOM150
D/d (mm)500/400
Hmax (mm)1400
A (mm)680
Snaga elektro grejača (KW)4,5
Izmenjivač1 (P u m2)0,45
Izmenjivač2 (P u m2)0,45
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R1/2’’
TipDOM200
D/d (mm)550/450
Hmax (mm)1570
A (mm)720
Snaga elektro grejača (KW)4,5
Izmenjivač1 (P u m2)0,66
Izmenjivač2 (P u m2)0,66
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R1/2’’
TipDOM250
D/d (mm)550/450
Hmax (mm)1500
A (mm)720
Snaga elektro grejača (KW)4,5
Izmenjivač1 (P u m2)0,75
Izmenjivač2 (P u m2)0,75
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R3/4’’
TipDOM300
D/d (mm)600/500
Hmax (mm)1800
A (mm)770
Snaga elektro grejača (KW)5,4
Izmenjivač1 (P u m2)0,75
Izmenjivač2 (P u m2)0,75
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R3/4’’
TipDOM400
D/d (mm)700/600
Hmax (mm)1800
A (mm)870
Snaga elektro grejača (KW)6,3
Izmenjivač1 (P u m2)1
Izmenjivač2 (P u m2)1
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R3/4’’
TipDOM500
D/d (mm)700/600
Hmax (mm)1950
A (mm)870
Snaga elektro grejača (KW)6,3
Izmenjivač1 (P u m2)1
Izmenjivač2 (P u m2)1
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R3/4’’
TipDOM750
D/d (mm)900/790
Hmax (mm)1850
A (mm)1070
Snaga elektro grejača (KW)6,3
Izmenjivač1 (P u m2)1,5
Izmenjivač2 (P u m2)1,5
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R3/4’’
TipDOM1000
D/d (mm)955/860
Hmax (mm)2200
A (mm)1120
Snaga elektro grejača (KW)6,3
Izmenjivač1 (P u m2)1,5
Izmenjivač2 (P u m2)1,5
Dimenzija priključka izmenjivača toplote (col)R3/4’’
SASTAVNI DELOVI BOJLERA
1Zaštitna Mg anoda ¾”
2Kućište bojlera
3Priključak za izlaz tople vode R3/4”
4Priključak za recirkulaciju vode R3/4”
5Priključak za ulaz hladne vode R3/4”
6Revizioni priključak-ispust  3/4”
7Postolje-noga bojlera
8Električni grejači
9Temperaturne sonde bojlera
10Termoizolacija
11Kontrolna tabla
IzmenjivačBojleri se izrađuju bez izmenjivača / sa jednim izmenjivačem toplote / sa dva izmenjivača toplote