KOMBINOVANI ELEKTRIČNI AKUMULACIONI GREJAČI VODE – BOJLERI

Bojleri sa toplovodnim grejačem, odnosno sa izmenjivačem toplote.

Ova vrsta bojlera je nastala iz osnovnog električnog modela DOM 50,80,100,120 u kojima je dodatno ugrađen spiralni izmenjivač toplote, koji se može povezati sa alternativnim sistemom grejanja npr. solarni ili kotlovski sistem, koji pruža mogućnost zagrevanja vode, pre svega u u letnjem periodu ili grejnoj sezoni, čime se vrši ušteda električne energije ili dobija na brže zagrevanja. Kazan bojlera je izrađen  od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika – INOX-a. Izmenjivač toplote-toplovodni grejač, izrađen je, takođe,  odpr ohromske cevi i zajedno sa kazanom čini jednu kompaktnu celinu koja Vam garantuje kvalitetno, brzo i ekonomično zagrevanje vode.  Izolacija ogućava dugotrajno korišćenje  tople vode i bez velikih gubitaka toplote, a sve u korist  ekonomičnog rada.

kombinovani-dom-bojleri
kombinovani-dom-bojleri-koso
Tip:DOM 50TGDOM 80TGDOM 100TGDOM 120TG
Zapremina:50 l80 l100 l120 l
Masa praznog bojlera:15,5 kg18,0 kg22,5 kg30,0 kg
Snaga grejača:2000 W2000 W2000 W2000 W
Napon:230V+5-10%230V+5-10%230V+5-10%230V+5-10%
Radni pritisak:0,8 MPa0,8 MPa0,8 MPa0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃:115 min185 min230 min275 min
Količina izmešane vode na 40 ℃:90 l135 l175 l200 l
Površina toplotnog izmenjivača:0,25 m²0,33 m²0,33 m²0,45 m²
Tehnički crtež TG
Tehnički crtež TG
Dim./TIPDOM 50TGDOM 80TGDOM 100TGDOM 120TG
A[mm]55085010301130
B[mm]180180180180
C[mm]225390590705
D[mm]185250250380
kombinovani-dom-bojleri
Tip:DOM 50 TG
Zapremina:50 l
Masa praznog bojlera:18 kg
Snaga grejača:2000 W
Napon:230V+5-10%
Radni pritisak:0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃:115 min
Količina izmešane vode na 40 ℃:90 l
Površina toplotnog izmenjivača:0,25 m²
Tip:DOM 80 TG
Zapremina:80 l
Masa praznog bojlera:22,5 kg
Snaga grejača:2000 W
Napon:230V+5-10%
Radni pritisak:0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃:185 min
Količina izmešane vode na 40 ℃:135 l
Površina toplotnog izmenjivača:0,33 m²
Tip:DOM 100 TG
Zapremina:100 l
Masa praznog bojlera:26 kg
Snaga grejača:2000 W
Napon:230V+5-10%
Radni pritisak:0,8 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃:230 min
Količina izmešane vode na 40 ℃:175 l
Površina toplotnog izmenjivača:0,33 m²
Tip:DOM 120 TG
Zapremina:100 l
Masa praznog bojlera:26 kg
Snaga grejača:2000 W
Napon:230V+5-10%
Radni pritisak:0,6 MPa
Vreme zagrevanja vode 15-74 ℃:230 min
Količina izmešane vode na 40 ℃:175 l
Tehnički crtež TG
Tehnički crtež TG
Dim./TIPDOM 50TGDOM 80TG
A[mm]550850
B[mm]180180
C[mm]225390
D[mm]185250
Dim./TIPDOM 100TGDOM 120TG
A[mm]10301130
B[mm]180180
C[mm]590705
D[mm]250380