AKUMULATORI TOPLOTE

Akumulatori toplote su posude za skladištenje – čuvanje tople vode, određeno vreme, dobijene  iz sistema grejanja.

Standardne zapremine su 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 750 i 1000litara, a izradu vršimo i po posebnim zahtevima kupca, čije se zapremine kreću od 10 -5000 litara i mogu biti izrađeni sa izmenjivačima toplote.

U ponudi imamo izradu akumulatora toplote od  različitih materijala kao što su Inox i crni čelični lim

Takođe, možete odabrati i jednu od dve ponuđene varijante:

  • kompletnog akumulatora toplote kojeg čine kazan, izolacija i oplata-kućište ili
  • poluproizvod, kojeg čini samo kazan od željenog materijala, koji kupac sam izoluje, po želji i vrsti izolacije.

Tehničke karakteristike

Standardna mera priključka za napajanje iznosi R1“, a uz poseban zahtev možemo ponuditi gotovo sve dimenzije standardnih priključaka od R1/2″ ili G1/2“ pa na više, što uključuje i veze sa prirubnicama.

Tehnički crtzež
TIP BF80 BF100 BF120 BF150 BF200 BF250
D 450 450 450 450 550 550
Hmax 890 1070 1190 1400 1570 1800
d 400 400 400 400 450 450
Zapremina 80 102 118 145 202 248
TIP BF300 BF400 BF500 BF750 BF1000 ≥1000
D 600 700 700 900 955 ≥1100
Hmax 1800 1800 1950 1850 2200 ≥2200
d 500 600 600 790 860 ≥950
Zapremina 310 398 480 761 995 Po zahtevu

Napomena: dimenzije proizvoda su u toleranciji +/- 5%

Tehničke karakteristike

Standardna mera priključka za napajanje iznosi R1“, a uz poseban zahtev možemo ponuditi gotovo sve dimenzije standardnih priključaka od R1/2″ ili G1/2“ pa na više, što uključuje i veze sa prirubnicama.

Tehnički crtzež
Tehnički crtzež
Dimenzije/TIP BF80
D 450
Hmax 890
d 400
Zapremina 80
Dimenzije/TIP BF100
D 450
Hmax 1070
d 400
Zapremina 102
Dimenzije/TIP BF120
D 450
Hmax 1190
d 400
Zapremina 118
Dimenzije/TIP BF150
D 450
Hmax 1400
d 400
Zapremina 145
Dimenzije/TIP BF550
D 550
Hmax 1570
d 450
Zapremina 202
Dimenzije/TIP BF250
D 550
Hmax 1800
d 450
Zapremina 248
Dimenzije/TIP BF300
D 600
Hmax 1800
d 500
Zapremina 310
Dimenzije/TIP BF400
D 700
Hmax 1800
d 600
Zapremina 398
Dimenzije/TIP BF500
D 700
Hmax 1950
d 600
Zapremina 480
Dimenzije/TIP BF750
D 900
Hmax 1850
d 790
Zapremina 761
Dimenzije/TIP ≥1000
D ≥1100
Hmax ≥2200
d ≥950
Zapremina Po zahtevu
Dimenzije/TIP BF1000
D 955
Hmax 2200
d 860
Zapremina 995