HOME O NAMA PROIZVODNI PROGRAM SERTIFIKATI GALERIJA SERVISERI KONTAKT
Sertifikati

Inox-prerada Pančevo
DOM bojleri

Sertifikati koje poseduju naši prioizvodi su i garancija kvaliteta.

Svi naši proizvodi zadovoljavaju standarde

JUS IEC 60 335-1 
JUS IEC 60 335-2-21 


koji određuju karakteristike i kvalitet propisan osnovnim standardom 
za bezbednost električnih aparata za domaćinstvo.

Pored zakonski neophodnih sertifikata koji svedoče o usaglašenosti naših proizvoda sa
- "Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti" i 
- "Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona" (Sl.glasnik RS 13/2010) 

posedujemo sertifikate velikih evropskih kompanija za obezbeđivanje kvaliteta
sertifikat za TUV SUD za CE znak za skoro sve naše proizvode.

 DEKLARACIJE

IZJAVE O USAGLAŠENOSTI CE ÖVE

Autorska prava © Inox Prerada. Sva prava zadržana.

Powered by CityDesign