DOM KOMBINOVANI, SAMOSTOJE�I, ELEKTRI�NI BOJLERI VE�IH ZAPREMINA - 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000 . . . 


KOMBINOVANI, SAMOSTOJE�I,
ELEKTRI�NI BOJLERI
VE�IH ZAPREMINA 
150, 200, 300, 400,
500, 750, 1000 �

U proizvodnom programu su bojleri :

- samo sa elektri�nim greja�ima
- sa elektri�nim greja�ima i jednim izmenjiva�em,
odn. toplovodnim greja�em
- sa elektri�nim greja�ima i dva izmenjiva�a toplote,
odn.toplovodnim greja�ima za kotlovsko i solarno grejanje.
Snabdeveni su potrebnom automatikom za elektri�ne greja�e. 
Rade se sa oplatom od bru�enog prohomskog lima.
Idealni su za snabdevanje vi�e to�ionih mesta.
Postoje u standardnoj verziji, ali se mogu izra�ivati po Va�im
specijalnim zahtevima.

 

 

A(mm)

B(mm)

C(mm)

DOM150

1400

530

500

DOM200

1500

680

550

DOM300

1800

730

600

DOM400

1720

830

700

DOM500

1950

830

700

DOM750

1800

1030

900

DOM1000

2200

1080

950

 


 

 

ZAPREMINA

(lit.)

 

RADNI PRITISAK

(MPa)

 

ZA�TITNA

(Mg) ANODA

 

SNAGA

EL.

GREJA�A

(W)

 

 

NAPON

(V)

 

POVR�INA TOPLOVODNOG GREJA�A

(m²)

 

SNAGA

TOPLOVODNOG GREJA�A

(m²)

 

DOM150

 

150

 

0,6

 

DA

 

4,5

 

380

kot. 0.45m²

sol. 0.45m²

10kw

10kw

 

DOM200

 

200

 

0,6

 

DA

 

4,5

 

380

kot. 0.66m²

sol. 0.45m²

14kw

10kw

 

DOM300

 

300

 

0,6

 

DA

 

4,5

 

380

kot. 0.66m²

sol. 0.66m²

14kw

14kw

 

DOM400

 

400

 

0,6

 

DA

 

5,4

 

380

kot. 0.66m²

sol. 0.66m²

14kw

14kw

 

DOM500

 

500

 

0,6

 

DA

 

5,4

 

380

kot. 0.75m²

sol. 0.66m²

14kw

14kw

 

DOM750

 

750

 

0,6

 

DA

 

5,4

 

380

kot. 0.99m²

sol. 0.75m²

18,5kw

14kw

 

DOM1000

 

1000

 

0,6

 

DA

 

6

 

380

kot. 0.99m²

sol. 0.99m²

18,5kw

18,5kw

 Autorska prava � Inox-Prerada. Sva prava zadr�ana.

Powered by CityDesign