DOM 10 - ELEKTRIČNI BOJLERI


10

ELEKTRIČNI BOJLERI
-namenjeni za upotrebu u otvorenim sistemima za rad bez pritiska, 

sa niskopritisnim baterijama i za samo jedno točeno mesto
-bojler je izrađen u skladu sa svim važećim evropskim i svetskim standardima 
i u potpunosti obezbeđuje sigurno i lako korišćenje ovog proizvoda
-kazan bojlera je proizveden od visoko kvalitetnog nerđajućeg čelika, 
tako da je u svakom trenutku obezbeđena fiziološki ispravna voda 
koja se može koristiti za pripremu hrane.
-toplotna izolacija bojlera je od nezapaljivog stiropora, 
čime je omogućeno da topla voda duže ostane u zagrejanom stanju.
-spoljna obloga bojlera je visoko kvalitetna plastična masa ABS
koja omogućava laku montažu i čvrstinu celog sklopa.

 


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
  • Tip:                                                               DOM 10 VM                                                     DOM 10 NM                      

  • Model:                                                  VISOKOMONTAŽNI                                            NISKOMONTAŽNI

  • Zapremina                                                         10 l                                                                       10 l    

  • Masa:                                                            4.650,00 g                                                         4.650,00 g

  • Snaga grejača:                                                 1500 W                                                               1500 W

  • Napon:                                                         230 V+5-10%                                                    230 V+5-10%

  • Radni pritisak:                                               0 Pa (bar)                                                          0 Pa (bar)

  • Vreme zagrevanja vode do 74 *C:                 25 min                                                                 25 min

  • Količina izmešane vode na 40*C :                     17 l                                                                        16 l

 

VISOKOMONTAŽNI NISKOMONTAŽNIAutorska prava © Inox-Prerada. Sva prava zadržana.

Powered by CityDesign